Ӧӧрелернiң наа палаа ырлаан ыры (тахпах)

0
128

Сӧстерi паза кӧӧ чонни.

Арға палазын ала турып,
Алтон сӱрмезін чучапчабыс.
Ил палазын ала турып,
Иліг сӱрмезін чучапчабыс.

Ідіс-хамыс пасталғанда,
Ӏкі тулуңнаң чабынчазың.
Азых-тамах алысханда,
Азыр тулуңнаң чабынчазың.

Илбек, илбек исті мааннирға
Ирке позың ам килдің.
Ирнің чахсызына паарсирға,
Ирке пала, син килдің.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХудағайның алғазы (тахпах)
Изере пазығСваттың ыры (тахпах)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©