Кибелістер

0
162

Баинге

«Ах чарых соох. Ӱлӱс ирееліг. Аннаӊ пip дее кізі оспаан…» М. Баинов *** «Ах чарых соох. Ӱлӱс ирееліг. Аннаӊ пip ...
Кӧрерге

Иртен иртӧк таң чараалах туста

Иртен иртӧк таң чараалах туста  Кинетiн уйғу тобыра сурағ читкен –  Сурығ килген: Сибдей-абайахтың хайди  Пiлiп алҷаң ухаанҷылас хылиин?  Хайзы ...
Кӧрерге

Чалғыс харағай — толдырча Юрий Топоев.

Сӧстерi..., кӧӧ Ю.Киштеевти Сарынға кiрген чалғыс харағай, Хаҷан даа чалғыс ол тағдох турғай. Минiң дее чӱреем - чалғыс харағай, Хаҷан ...
Кӧрерге

Тагирге

Син, Тагир, кӧп хығыр, хығыр! Хығыр тооза иртен-иирнi! Хығыр прайзын: чииттi, киирнi, Хығыр Дантенi, Шекспирнi, Навои, Хосров-эмирнi! Сағаа оң ползын ...
Кӧрерге

«Соох» чаҷаң

Тӧреен кӱннең синi, чаҷаң! Чылығ кӱннең, «соох чаҷаң»! – тирбiн, Ойын пазында кӱлӱмзiрирбiн… Северзар парып ил соохта Чылыт турзың прайзы ...
Кӧрерге
0

Автор публикации

не в сети 4 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығНа северном берегу… — Чоғархы чарда
Изере пазығӀкі азахтығ аң

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©