Cегiрткеес

0
144

Сегiр, сегiр, сегiрткеес!
Сегiреңнеес, ӧтiркеес!
Сиих-таас одын сиихтадып,
Азахтарың хыыхтадып,
Син пазох сарнапчазың,
Ыығыҷах тартхлапчазың.
Сегiреңне, сегiрткеес!
Кӧр синзер, хайдағ-да теес:
Прайзы синi тыңнапча!
Филармоний хахапча! —
Прай артисттер сарнасча:
«Сегiр, сегiр, сегiрткеес!
Сегiреңнеес, ӧтiркеес!»

0

Автор публикации

не в сети 4 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығМанифест сала-хазахтап 
Изере пазығТагирге

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©