Чалахай часхы (С.Толмашов)

0
290

Кӧӧ паза сӧстері С. Толмашовти

Иртенгі чараан кӱн хараағы
Прай чирге таразын.
Часхының сіліг кӧглері
Хынызым айландырзын.

Паарымда пысхан сіліг сӧстерім
Прай чирге таразын.
Чахайахтарның кӧглері
Чиит чӱреемні хайнатсын.

Ыр хозымы:

Чалахай часхы кӱннері
Чиит чӱреемні хайнадып,
Часхының сіліг кӧглері
Хыныс ағылзын.

Часхыда тӧреен кӱн чахайаағы
Прай чирге таразын.
Чазыдағы торғайағас
Сіліг порчоға сарназын.

Тасхылда тӧӧреен, минің суғларым
Тохтабин солбыразын.
Тадар чонымның кӧглері
Прай чирге истіл турзын.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХыныстың ыры (А.Толмашов — Г.Челбораков)
Изере пазығЧасхы хараалар (Е.Тагира — Г.Танбаев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©