Чатханым (А.Халларов — Г.Танбаев)

0
241

Сӧстері А. Халларовти, кӧӧ Г. Танбаевти

Сыңылос ӱнніг чатханда,
Чоным ӱнін мин исчем.
Харчанып одырған апсахта,
Чоным кӧңнін мин пілчем.

Соолазын сірернің ӱніңер,
Тайға кӱзінең пip халбин.
Ағбан салғаның хыр ӧӧңін
Аймахха читірзін майыхпин.

Читіргле апсах-чатханым,
Чирімнің кӧгліг суулазын.
Махтаңар ӱнге ачынмин,
Кӱстіг чуртастың кӱӱлезін.

Ас-тамахтың тоғын талғанны,
Чазым чонға ӧскірче тіп,
Сухсунньің артығы айраны
Саны чох малым пирче тіп.

Сын нимес пе, чатханым,
Пістің хыстар кӱн не осхас.
Кем саба тиир, чатханым,
Ирлер пістің алып осхас.

Сӧле-чоохта, апсах-чатхан,
Кӱнніг Хакасия, мини тіп!
Ырла-сарна, аарлығ нанңым,
Чиит-хыр Хакасия, минмін тіп!

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧасхы хараалар (Е.Тагира — Г.Танбаев)
Изере пазығЧиит ӧӧремнеңер (Е.Тыгдымаева — О.Токояков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©