Чахайахтар (О.Токояков)

0
109

Кӧӧ Олег Токояковти

Хайдағ кӧптір чахайахтар
Алғым чирнің арғазында.
Кӧрдек, мына ӧкеректер
Ӧсчелер чир тынызында.

Часхы танға мӧкейізіп,
Хустар чіли сарнасчалар.
Ізіг чӱреемні кӧӧредіп
Хыстар чіли ырласчалар.

Сіліглернің хайзылары
Ах чазыда ӧңненчелер,
Че иң иптіг.сіліглері
Тайға чирде икселчелер.

Аймах муңның аразында
Пір ла порчо кӧңнім тартча.
Арға чонның аразында
Пір ле хысха чӱреем чатча.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧалғыс харағай (В. Майнашев — О.Токояков)
Изере пазығХызыма килер чӱс кiзi (Чон сарыны)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©