Арығ сағыстар (В.Барашков — Г.Челбораков)

0
112

Сӧстерi В.Барашковти, кӧӧ Г.Челбораковти.

Тохлапча терпек, чікке урунып.
Тіріг чӱрекке ол тӧӧй нимес пе?
Табырах иртче поезд, учуғып,
Чуртас ідӧк ле парча нимес пе?

Сала пӱлеңнеп, ағастар иртче,
Сіліг порчолар чайхалыс халча.
Кізі дее ідӧк, чуртынҷа иртсе,
Кӧгліг полбаза, хомзынып алча.

Пирік тее тағлар орта пол парза,
Пиліне сыхпин, ноға тохтачаң?
Хара ла пазың хыйын парбаза,
Хайдағ хыйалға кізі хомзынҷаң.

Арығ сағыстар, нота
Арығ сағыстар, нота
0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧасхы пулуттар (В.Барашков — Г.Челбораков)
Изере пазығЧуртас чории (К.Нербышев — Г.Челбораков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©