Нымырт (И.Костяков — А. Кенель)

0
87

Сӧстері И.Костяковти, кӧӧ А. Кенельни

Кӧзенек хыринда алӌазып,
Кизек нымыртах ӧңнен тур.
Кӱннің сай иирде молӌазып,
Кӧӧленгенім сағып тур.

Хынғаным килзе, ол ағас
Хығырча мині кӱӱлеснең.
Кӧңнімні алған оолағас
Кӧйдірче чӱреем чалыннаң.

Порчозы нымырт ағастың
Парчан сулғапча чир кӧксін.
Паарсазы ынағ оол-хыстың
Палың чазапча чиит кӧңнін.

Халын ӧңненіңер, нымыртгар,
Харааңар хойығ палыңнир.
Хынызып чӧріңер ам, чииттер,
Хаӌан даа часка учурир.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығКӧк тайғам (М.Кильчичаков — А.Кенель)
Изере пазығКӱскӱ хараалар (Е. Тыгдымаева — Н.Катаева)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©