Олаңай сағыстар (Ф.Тохтобин — О.Токояков)

0
128

Сӧстері Федор Тохтобинни, кӧӧ Олег Токояковти

Пазох ла наңмыр чаапча, тигірдең чирзер.
Сых тартынып тоолапча, кӱскӱде пӱрлер.
Че ниме-де пазох ла чітпинче мағаа
Тузында чир олох ла сығын тартынча.

Ыр хозымы:

Олаңай сӧстерімде олаңай сағыстар,
Олаңай чӱреегімде олаңай сабыстар.
Аннаңар мин тузымда чайғы сілиин паспаам
Аннаңар мин тузымда кӱзімні чарытпаам.

Хаӌанох чайғы тосты позының сілиин
Мині дее тастабысты, чиит тустың кӱзі.
Іди чыллар ӧтіре хаӌан да полар,
Кӧксімде ле ниме-де чітпиин не турар.
Ыр хозымы:

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығӦкерек хызыҷах (Е.Мамышев)
Изере пазығОрай иирде (П.М.Боргояков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©