Сарна, хусхаҷах! (А.Котожеков — Г.Танбаев)

0
117

Сӧстері Алексей Котожековти, кӧӧ Герман Танбаевти.

Иир тус — хусхаҷах сарнапча
Тигірдв хара чалғызан.
Пӱктерде оттар чайхалча,
Чылығ тан ағырин ойнаан.

Ыр хозымы:

Ікі чӱрек nip тиң сабылчатса,
Хости турғаны харах чазырча.
Пірсi пірсіне кӧңнін асса,
Чир ӱстӱ парчан сарнапча.

Ииргі тус. Кинетін пӱкте
Хыстың сарыны чайылча.
Кӧк чазы сым полған туста
Кӧӧленіс чӱректер усхурча.

Ыр хозымы.

Тыңнан, хусхаңах, чазынма,
Кӧгле оларға ырыңны.
Учухсын ікі чӱрек сооңнаң,
Таап алзыннар олар часканы.

Ыр хозымы.

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТӧстерiм (Валерий Майнашев — Герман Танбаев)
Изере пазығЧирiм, минiң чирiм (В.Майнашев — Г.Танбаев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©