Тӧреен чирім

0
288
Сибдей Том

Владимир Шалгинов

***

Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп,
Кӧк оттарны усхурча.
Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп,
Кӱн хараана ӧңненче.
Аллығ чазымның ӧкері
Ала хараамны ойнатча.
Чир-сумның пай хыралары
Талай суу чіли салғалча.
Халын тайғамны кӧрчетсем,
Хырых аймах ағас турча.
Чир-суумның ӱнін исчетсем,
Чӱрееме истіг пілдірче.
Тағлар арали харазам,
Тимір аттар кістесчелер,
Тӧреен чирімні сағынзам,
Тамырларым ниик сабылчалар.
Кӧгліг чуртасты кӧребес,
Харахтарым ойласчалар.
Кӧп чидіглерге чидебес,
Чиит улустар кӧг салчалар.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХакас чазызы
Изере пазығАй ла кӱлінче
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©