Табырах (П.М.Боргояков)

0
86

Сӧстерi паза кӧӧ П.Боргояковти

Хараа-кӱнӧрте сағын чӧрчем,
Пу ла чолны ундутпин.
Кӧрін турған син, чолыҷах,
Ноға андағ сілігзің?

Син парғазың пу ла чолҷа,
Чолыҷааңа кӧӧленіп,
Ам кемні-де мин сахтапчам,
Парған синің чолыңда.

Ыр хозымы:

Табырах, табырах мин парарға,
Орай, орай полғанӌа.
Табырах, табырах пар полбазам,
Олох мині син сахта.

Мині тутпа син, чолыҷах,
Олох таа мин парарбын.
Орайладып мин салзам,
Олох мині син сахта.

Тоғазарға чидікпинчем,
Чолҷа киліп адыма,
Аны кӧріп, минің чӱреем
Сабылып тур кӧксімде.

Ыр хозымы.

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығАлтын чӱстӱгiм (М.Кильчичаков — А.Кенель)
Изере пазығЧылтызах (П.М. Боргояков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©