Тадар школаӌаам (Сибдей Том)

0
126

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Томни.

Ағбан городым пӱрлерге пӱргенче,
Кӱскӱ сырлары мӧңіс ӧңненче.
Тадар школаӌаам, пазох килдім синзер,
Хара пазымның хыр сазын санап.
Тадар школӌаам, пазох килдім синзер,
Тадар чонымның ӱлӱзін кӧрглеп.

Арғыстарым, ӱгретчілерім,
Килгеннерінең чоохтасхайбыс.
Олған тузы — айланмас тӱстер,
Оңдай полғанда айландыраалар.
Олған тузы — сӧлелбеен хыныстар,
Оңдай полғанда читіреелер.

Тадар школаӌаам — чыртых ыстаннар тузы.
Ӧкіс олғаннар ам чоныбыс кӱзі.
Хынған школӌаам, кӱрленгенім полза,
Чуртас чолына салдыр сал анзын.
Хынған школӌаам махтанғаным полза,
Алны чуртасха салдыр сал анзын.

Ағбан городым пӱрлерге пӱргенче,
Кӱскӱ сырлары мӧңіс ӧңненче.
Хаӌан-да олған-узах улус
Тадар постаңнар пазох изеннесче,
Хаӌан-да олған-узах улус
Ирткен чылларнаң хатап изеннесче.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығАттар (Сибдей Том)
Изере пазығЧуртас салғағы (Сибдей Том)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©