Хара харааң ӱчӱн (тахпах) — М.Кильчичаков

0
159

М.Е. Кильчичаковтың «Абалығ хол» ойыннаң Иразанның ыры, кӧӧ чонни

Ікі хара харааң ӱчӱн,
Чӱс хараа чӧрем узубин.
Таң азыра ӱнім успин,
Сині сағынып сарнирбын,

Сынап мағаа хынминчатсаң,
Парып, суға кірібізем.
Чар устӱнең кӧр халарзың,
Палых полып, чӱзібізем.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХыс сарыны (тахпах)
Изере пазығХынызым (тахпах)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©