Хынызым (тахпах)

0
163

Сӧстерi паза кӧӧ чонни.

Пiр саринаң кӱн салза,
Пір саринаң саларох.
Пір ле оолға кӧӧлензе,
Пасхазы даа хынарох.

Хызылғаттың ағазын
Кем не сындыр салды ни?
Хызыл наахтығ оолағас
Ноға мында чоғыл ни?

Харағаттың ағазын
Кем не сындыр салды ни?
Хара харахтығ оолағас
Ноға тастап парды ни?

Амох сығар чарых кӱн
Хара пулут кистінең.
Амох килер оолғыҷаам
Пӧзік тағлар кистінең.

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХара харааң ӱчӱн (тахпах) — М.Кильчичаков
Изере пазығИирдегi тус (М.Судочакова — Г.Челбораков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©